Om distriktet

Scouting sträcker sig över alla geografiska, politiska och religiösa gränser. I hundra år har scoutrörelsen hjälpt unga människor i hela världen att utvecklas och ha roligt. Scoutrörelsen är världens största ungdomsorganisation.


Robert Baden Powell grundade scoutrörelsen i England 1907 och 1909 kom rörelsen till Sverige. Umeå Scoutkår fanns på plats redan 1911.

Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt bedriver scouting i flera kommuner: Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Robertsfors, Sollefteå, Vännäs samt Nordmaling.

Vi tillhör organisationen ‘Scouterna’ som är en sammanslagning av de tidigare 5 scoutförbunden.

Scouterna är en självständig ideell förening med uppgift att:

  • ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda
  • hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar
  • ge medlemmarna kunskap om och ansvar för hela vår miljö
  • genom friluftsliv väcka känsla för naturen samt
  • som del av vår världsscoutrörelse verka för internationell medvetenhet och för förverkligande av 1966 års internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnens rättigheter.

Vill du veta mer om scouting kan du gå in på scouternas hemsida.

Distriktsstyrelsen har en valberedning som varje år ska verka för att det finns en komplett distriktsstyrelse

 

logga-VA-scoutdistrikt_utanbakgrund